Podmienky používania

ForBetterPrice.com poskytuje prehľad cenových zliav a zľavových kupónov pre výhodnejšie nakupovanie tovarov a služieb online.

Vymedzenie základných pojmov:
Webstránka forbetterprice.com, ďalej len "portál".
Návštevník portálu, ďalej len "používateľ".
Informácie o zľave, zľavnenej ponuke alebo zľavovom kupóne, ďalej len "zľava".
Pridané zľavy sa na portáli zobrazujú až po ich schválení.
Portál si vyhradzuje právo nezverejniť pridanú zľavu, prípadne odstrániť už uverejnenú zľavu a to bez udania dôvodu.
Portál neručí za aktuálnosť, resp. platnosť pridaných zliav.
Využívaním služieb portálu návštevník súhlasí s podmienkami používania uvedenými na tejto web stránke.
  • 2021 For Better Price