image

Adobe

Softvérová spoločnosť zameraná na vývoj softvéru pre tvorbu, úpravu a publikovanie rôznych druhov obsahu.
Discounts
Creative Cloud for teachers and students
Software set with more than 20 desktop apps, mobile apps and online services. Discount is available on annual plan.
- 60%